Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova
Pagina 62 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 1530
Numele licitatiei Valoare atribuita Data publicarii Data licitatiei
Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)/ Documentație Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Documentație Tehnică pentru Autorizația de Proiectare (DTAC), Proiect Tehnic (PT), Documentație pentru Detalii de Execuție (DDE), în cadrul Proiectulu 84,000 RON 20.11.2019 11.11.2019
Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)/Studiu de Fezabilitate (SF) cu insertii din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) – (SF Mixt)/Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire (DTAC), Proiect Tehnic (PT), Docum 67,000 RON 20.11.2019 31.10.2019
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova - Servicii de proiectare, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, pentru obiectivul de investitii - Reabilitare termica a sediului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valc 63,000 RON 19.11.2019 18.11.2019
Elaborarea Studiului de Fezabilitate, studii de specialitate (Studiu topografic vizat O.C.P.I., Studiu geotehnic verificat Af) si documentatie pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism, documentatie pentru acreditare 183,298 RON 19.11.2019 13.11.2019
Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA 2,250,000 RON 17.11.2019 13.11.2019
Serviciile de proiectarea faza DALI conform loturilor 181,700 RON 14.11.2019 12.11.2019
Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiţii ,,Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare in spatele blocului), str. Iosif Sarbu”, 12,000 RON 14.11.2019 12.11.2019
Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiţii \"Extindere iluminat public în parcare str.Siemens - Calea Buziaşului\" 29,400 RON 14.11.2019 12.11.2019
„Elaborarea documentației de proiectare Studiu de Fezabilitate - Capacități de producție in cogenerare de 200 MW ± 25 % cu tehnologie modernă”, pentru S.E. Craiova II 546,075 RON 13.11.2019 13.11.2019
Studiu de fezabilitate (SF) pentru „Realizarea unui cos de evacuare efluenti gazosi din ELI-NP de 80.000 m3/h” 0 RON 13.11.2019 13.11.2019
Servicii de elaborare a Studiului de prefezabilitate (SPF) pentru obiectivul de investiții:„VARIANTA OCOLITOARE SIBIU SUD” 250,240 RON 11.11.2019 10.11.2019
Contract de servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii \"sector detinere penitenciar Craiova Pelendava\" 0 RON 10.11.2019 10.11.2019
PROIECTARE SI REALIZARE A DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE - S.F. PENTRU REABILITARE SI MODERNIZARE A PARCULUI 14 IULIE DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 36,040 07.11.2019 07.11.2019
2018 – C/I – 1231 Caracal- Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie -Realizare pavilioane noi, lucrări de intervenție și reabilitare rețele utilități în cazarma 1231 Caracal 192,920 RON 07.11.2019 05.11.2019
“Realizare construcție pasaj pe str. GARLESTI (la intersecția cu calea ferată) - SF” 406,723 RON 04.11.2019 29.10.2019
Pregătirea studiilor de fezabilitate, bazelor de date, traducerilor şi analizelor 77,999 RON 03.11.2019 29.10.2019
Servicii de intocmire a studiilor de fezabilitate si de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice 88,235 RON 31.10.2019 19.09.2019
Contract de Achiziție Publică de Servicii de Proiectare, respectiv elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)/ Documentație Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Documentație Tehnică pentru Autorizația de Proiectare (DTAC), Proiect Tehnic (PT), D 84,000 RON 31.10.2019 03.10.2019
MODERNIZARE STATIE ELECTRICA 110KV CHE LOTRU CIUNGET, CHE STREJESTI, CHE ARCESTI, CHE SLATINA – ELABORARE DALI ( DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII ) 74,300 29.10.2019 29.10.2019
Elaborare documentaţii tehnice pentru realizarea obiectivului: Punerea în siguranţă a conductei de transport gaze naturale Dn 500 Schitu Goleşti - Govora, în zona Slănic, jud Argeş 62,800 RON 29.10.2019 29.10.2019
servicii de expertiză tehnică, DALI pentru execuția lucrărilor de reabilitare rețele apă-canal, inclusiv hidranți exteriori la AIHCB 143,000 EUR 28.10.2019 24.10.2019
Servicii de efectuare DALI+DTAC+PTE și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investitii “Consolidare si modernizare parcare Etajată Sosiri 0 EUR 27.10.2019 27.10.2019
Studiu de Fezabilitate pentru cresterea numarului de locuri de parcare pe raza municipiului Slatina 108,300 RON 27.10.2019 24.10.2019
Studiu de Fezabilitate pentru ˮLucrări de reparații/ modernizări ale liniilor de cale ferată (București-Brașov, Timișoara-Arad, București-Buzău, București-Craiova, Pașcani-Iași,București-Pitești), pentru asigurarea unei viteze sporite și c 3,900,000 RON 03.11.2019 23.10.2019
”Modernizarea / reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI: 6 statii de cale ferata: Râmnicu Sărat, Adjud, Comăneşti, Făurei, Tecuci, Mărăşeşti. 2,900,000 RON 27.10.2019 23.10.2019
Inapoi SUS