SEAP-Cerere de oferta in constructii

materiale-de-constructii

Cererile de oferta in domeniul Constructiilor sunt catalogate in functie de valori.

Cererile de oferta publicate in SEAP ( sistemul electronic de achizitii publice) sunt publicate in functie de mai multe criterii.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 75.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 75.000 euro;

c) pentru contractul de lucrări: 500.000 euro.

Cererea de oferte se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire. Invitatia de participare trebuie trimisă spre SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Invitaţia de participare trebuie sa cuprindă:

a) data limită stabilită pentru primirea ofertelor;

b) adresa la care se transmit ofertele;

c) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

d) dacă se solicita îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora;

e) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;

f) modul de obţinere a documentaţiei de atribuire.

În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.

Pentru a vedea Cereri de oferta in domeniul constructiilor  puteti consulta SEAP-ul ( e-licitatie.ro)  situl oficial unde se publica.