SEAP – Anunturi de participare

materiale-de-constructii

Anunţuri de participare

Anunturile de participare sunt tipul de licitatii publice folosit cel ma des de autoritatile publice la publicarea licitatiile din domeniul constructiilor. Anuntul de participare este publicat in sistemul electronic de achizitii publice  (SEAP, e-licitatie.ro) si poate fi vizualizat si pe site-uri de monitorizare licitatii  dand click aici: Anunturi de participare cu licitatii in domeniul constructiilor.

E-licitatie.ro este site-ul oficial al Sistemului electronic de achizitii publice (SEAP). Este un sistem informatic de utilitate publica utiliizat pentru atribuirea licitatiilor publice. Anunturile de participare sunt licitatii de achizitii bunuri, servicii si lucrari cu valori mari. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când:

a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru;

b) lansează un sistem dinamic de achiziţie;

c) iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii, în acest caz publicându-se un anunţ simplificat;

d) organizează un concurs de soluţii.

Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;

c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

Pentru a vedea ultimile licitatiile in domeniul constructiilor intrati aici.