Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova
Pagina 416 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 10390
Numele licitatiei Valoare atribuita Data publicarii Data licitatiei
Servicii de verificare a Proiectului Tehnic de Executie (cu Detalii de Executie) pentru obiectivul \"Drum de legatura DN 5 km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei km 61+400\" 50,000 RON 13.06.2019 11.06.2019
Servicii de proiectare – intocmire Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii avize – si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „CONSTRUIRE PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD ÎN COMUNA IPATELE, JUDEȚUL IAȘI” 36,000 RON 13.06.2019 05.06.2019
SERVICII DE PROIECTARE, ELABORARE DOCUMENTATII OBTINERE AVIZE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL „REABILITARE DRUMURI LOCALE IN SATELE FUNDATA SI SIRNEA COMUNA FU 28,950 RON 13.06.2019 06.06.2019
Servicii de proiectare tehnica, asistenta tehnica si verificare de proiect pentru drum forestier Valea Runcului la Ocolul Silvic Borlesti si drum forestier Blidariste Lespezi la Ocolul Silvic Satu Mare din cadrul Directiei Silvice Satu Mare 80,200 RON 13.06.2019 10.06.2019
Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT+PAC+DE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor in cadrul proiectului: “Conservarea, protejarea, promovarea si dezvolta 0 RON 13.06.2019 12.06.2019
“Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT+PAC+DE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor in cadrul proiectului: “Conservarea, protejarea, promovarea si dezvo 0 RON 13.06.2019 12.06.2019
Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica) pentru realizarea obiectivului „Infiintare si dotare gradinta in comuna Potlogi, sat Romanesti”. 32,500 RON 13.06.2019 05.05.2019
“Intocmire DALI+DTAC+PT+DDE+AT la obiectivul calamitat DN67 km 160+250-160+290 dr.” 43,200 RON 12.06.2019 14.05.2019
MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LIPANESTI - Proiectare 59,479 RON 12.06.2019 10.06.2019
Servicii de proiectare -faza PT, DE si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul: “MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU DOUĂ SĂLI DE CLASĂ, PROGRAM NORMAL, ÎN SAT IZVORU, COMUNA VIȘINA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 25,800 RON 12.06.2019 02.06.2019
Servicii de actualizare proiect tehnic, verificare proiect si asistenta tehnica prin proiectant pentru “Modernizare drumuri stradale, etapa III - modernizare DS 37 Cocoreni, comuna Bâlteni, județul Gorj – Rest de executat”, in baza Expertizei teh 19,850 RON 11.06.2019 09.06.2019
Servicii de proiectare – Proiect tehnic (PAC,POE,PTE), Detalii de execuție, Elaborare Documentații obținere acorduri, avize și autorizații și asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Lucrari de interventie 43,500 RON 11.06.2019 10.06.2019
Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru implementarea proiectului ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CEATALCHIOI, COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA” 32,000 RON 11.06.2019 05.06.2019
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții„MODERNIZARE DRUMURI IN INTERIORUL LOCALITATILOR SAT DARABANI SI SAT VALCELELE -UAT NEGRU VODA” 92,844 RON 11.06.2019 04.06.2019
Servicii de verificare a Proiectului Tehnic de Executie (cu Detalii de Executie) pentru obiectivul \"Proiectarea si executia lucrarilor pentru varianta de ocolire Timisoara Sud 295,200 RON 11.06.2019 10.06.2019
Servicii de proiectare , detaiii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru investitia „LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SALBAGEL,COMUNA GAVOJDIA 34,469 RON 11.06.2019 27.05.2019
Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru obiectivul Modernizare drumuri si strazi in Comuna Cricau, judetul Alba 18,400 RON 11.06.2019 12.12.2018
Servicii de proiectare tehnica—elaborare documentatii tehnico- economice, verificare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului— urmărirea executiei, pentru obiectivul de investitie “Modernizarea pietei agroalimentare din orasul Baraolt 24,000 RON 11.06.2019 03.02.2019
Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului) in vederea realizarii obiectivului investitional „Restaurarea Urbarialhaus (Casa urbariala) si adaptarea ei la nevoile culturale ale co 0 RON 11.06.2019 10.06.2019
Servicii de elaborare a DTAC, PT, CS, DE inclusiv asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea, reabilitare şi dotare cămine: culturale în comuna Ciumeghi 28,590 RON 10.06.2019 02.06.2019
Proiectare faza PTh, detalii de execuție și asistență tehnică pentru proiectul “ INFIINTARE SISTEMULUI DE APA SI APA UZATA IN COMUNA LUNCA DE JOS” 254,154 RON 10.06.2019 10.06.2019
Servicii de proiectare fazele PAC+PTE+AT – inclusiv execuție lucrări pentru obiectivul: „Consolidare si refacere parte carosabilă pe DN 73C, km 60+000” 4,524,295 RON 10.06.2019 02.06.2019
CHE CORNETU. LUCRARI DE REFACERE HIDROIZOLATIE CENTRALA. ELABORARE PROIECT TEHNIC SI CAIETE DE SARCINI 14,950 RON 10.06.2019 10.06.2019
Servicii de proiectare drumuri forestiere I - DS Bacau 221,507 09.06.2019 09.06.2019
Servicii de proiectare tehnica pentru obiectivul de investitii “ Cresterea efecientei energetice a scolii gimnaziale din cadrul liceului tehnologic Constantin Nicoalescu Plopsor” 48,000 RON 09.06.2019 11.02.2019
Inapoi SUS