Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova
Pagina 450 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 11232
Numele licitatiei Valoare atribuita Data publicarii Data licitatiei
Proiectare ”Ferma Animalelor” 59,424 RON 21.11.2019 03.10.2019
Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind proiectul \"Reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant anteprescolar si prescolar (crese si gradinite) din Municipiul Hunedoara, Gradinita cu Program Prelungit Piticot\" 0 RON 20.11.2019 20.11.2019
Servicii de proiectare/actualizare funcțională a documentației tehnico-economice pentru investiția ”Spații pentru procesul didactic de la disciplinele de echitație și tehnologia creșterii cabalinelor” 345,000 RON 20.11.2019 12.11.2019
Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor și investigațiilor, documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiectului de organizare a execuției lucrărilor, proiectului teh 0 RON 20.11.2019 20.11.2019
Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuţie (PT+DE), proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE), plan de securitate și sănătate în muncă, verificare 189,000 RON 20.11.2019 19.11.2019
Elaborare documentaţie de proiectare fazele: DALI (inclusiv Expertiza Tehnica)+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT (inclusiv realizarea studiilor de teren si a documentatiilor necesare obtinerii avizelor si acordurilor legale), conform HG 907/2016, pentru obiectivele 1,420,344 RON 20.11.2019 11.11.2019
Servicii de proiectare (faza PT), asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Modernizare drum județean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) și pod peste Mureș la Peci 630,000 RON 20.11.2019 19.11.2019
Program experimental prin experimente locale de mică amploare pentru creșterea/uniformizarea precipitațiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul României și nord-nord-estul României 1,505,952 RON 20.11.2019 17.11.2019
Intocmire „Documentaţii tehnice pentru obţinere Autorizaţie PSI în unităţi de învăţământ ” - PT Gradinița cu program prelungit nr.26 23,800 RON 20.11.2019 30.10.2019
Întocmire „Documentaţii tehnice pentru obţinere Autorizaţie PSI în unităţi de învăţământ ” - PT Colegiul Tehnic de Transporturi corp A si B” 50,200 RON 20.11.2019 30.10.2019
Servicii de proiectare şi asistenţa tehnică din partea proiectantului la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, Județul Caraș-Se 154,500 RON 19.11.2019 19.11.2019
,,Servicii de asistenta tehnica – aferente lucrarii :,, Construire Scoala Gimnaziala Speciala Nr. 1, Ploiesti, Judetul Prahova 50,000 RON 19.11.2019 19.11.2019
Servicii de proiectare si inginerie cuprinzand - Proiect Tehnic (PT), Detalii de Executie (DE); documentatii pentru obtinere acorduri, avize si autorizatii aferente obiectivului de investitii, asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durat 33,100 RON 19.11.2019 10.11.2019
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente investitiei \"Proiectare Modernizare strazi-Soseaua Bucium si drum de acces Aeroport\" 200,000 RON 19.11.2019 19.11.2019
„Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru proiectul „Eficientizarea Energetica a Cladirilor Rezidentiale din Municipiul Hunedoara - GRUP 1” 69,908 RON 19.11.2019 18.11.2019
Servicii de asistenţă –dirigenţie de şantier pentru execuţia lucrărilor de ” Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” 153,216 19.11.2019 21.10.2019
Servicii de proiectare în vederea elaborării și întocmirii documentației de urbanism P.U.Z., în municipiul Constanța (IV)’’:- Lot 1 : Elaborare documentație de urbanism P.U.Z. (plan urbanistic zonal PUZ) – Atelierelor, municipiul Constanța 98,850 19.11.2019 24.10.2019
Proiectare si asistenta tehnica pentru lucrarea: ADUCEREA VARIANTEI PROVIZORII A SECTORULUI DE DRUM DN 67 km 52+800-54+000 MOTRU TARGU JIU, LA STANDARDELE UNUI DRUM NATIONAL 70,000 RON 19.11.2019 19.11.2019
Studiu de fezabilitate privind Dezvoltarea capabilității de combatere a căderilor de grindină a Unității Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova – Grup de Combatere Dâmbovița 167,000 RON 18.11.2019 13.11.2019
Servicii de proiectare reabilitare poduri la d.f. din cadrul Ocolului Silvic Văratec - D.S. Neamț 64,800 RON 18.11.2019 03.11.2019
Servicii de proiectare in fazele: studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica DALI pentru obiectivele : - Lot I : „Modernizare DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici – lim. jud. Valcea, km 9+475 - 10+364, L=0,88 176,738 RON 17.11.2019 12.11.2019
CONTRACT PENTRU SERVICII DE ÎNTOCMIRE DALI PENTRU INTERVENȚII DE NATURA INVESTIȚIILOR ‚‚ MODERNIZARE REȚELE TERMICE ’’ 21,008 RON 17.11.2019 10.11.2019
Servicii de proiectare si inginerie cuprinzand - Proiect Tehnic (PT), Detalii de Executie (DDE), Intocmire documentatie obtinere acorduri, avize si autorizatii, inclusiv Obtinerea acordurilor/avizelor solicitate prin Certificatul de urbanim sau solicitate 24,900 RON 17.11.2019 07.11.2019
Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie: “ REABILITARE DRUM COMUNAL DC132 TRONSON 1 CONȚEȘTI -VÂLCICA ȘI TRONSON 2 PIETROSU – TĂTĂRUȘI – UDA DIN COMUNA TĂTĂRUȘI, JUDEȚUL IAȘI” 0 RON 17.11.2019 17.11.2019
Servicii de asistenta tehnica pentru executia lucrarilor la obiectivul de investitii “Varianta de ocolire Suceava” 95,012 RON 17.11.2019 22.08.2019
Inapoi SUS