Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova
Pagina 497 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 12402
Numele licitatiei Valoare atribuita Data publicarii Data licitatiei
ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL DE CONTINUARE LUCRĂRI ,,CONSTRUIRE SPITAL ORĂȘENESC SINAIA” 480,000 RON 30.09.2020 29.09.2020
Punerea in siguranta a frontului de retentie al Depozitului de zgura si cenusa CET Govora in zona bazinului de atenuare Valea Ruzii 899,675 RON 30.09.2020 29.09.2020
Servicii de proiectare pentru refacerea instalatiilor de incalzire (5 loturi) - Depoul Timisoara 39,100 29.09.2020 29.09.2020
Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru investiţia: „Actualizarea lucrărilor neexecutate și asigurarea utilităților la complex multifuncțional„ Stadionul mic, din Municipiul Sfântu Gheorghe 267,500 RON 29.09.2020 29.09.2020
Achiziția de servicii de proiectare și execuție branșamente electrice în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire, extindere, reabilitare si modernizare rețea de canalizare in Comuna Bod – județul Brasov” si respectiv „S 5,426 29.09.2020 29.09.2020
Achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 23,000 RON 29.09.2020 29.09.2020
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente investitiei „Reconversia si refunctionalizarea terenului in jurul lacului din Cartierul Garii” 181,000 RON 29.09.2020 29.09.2020
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 108 N: lim.jud.Cluj – Petrindu – Tămașa – Cuzăplac- Almașu – Băbiu – Mesteacăn – DJ 108A, km 2+800 ÷ 37+616” 120,000 28.09.2020 28.09.2020
Servicii de proiectare, asistenta tehnica si verificarea proiectarii in cadrul proiectului “ EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA CIZER, COMUNA CIZER, JUDETUL SALAJ” 27,450 RON 28.09.2020 28.09.2020
Masuri de punere in siguranta a regularizarii aval Arcesti, Strejesti, Frunzaru, Rusanesti DALI+ PT Lot 1 - Masuri de punere in siguranta a regularizarii aval Arcesti DALI+ PT Lot 2 - Masuri de punere in siguranta a regularizarii Strejesti DALI+ PT Lot 3 400,000 RON 28.09.2020 28.09.2020
act aditional nr. 3 la contractul de servicii nr. 11258/17.08.2020 28,767,225 RON 28.09.2020 28.09.2020
” Întregire BLA Tutova – Nichișeni cu desființare instalație CED Ghidigeni și întregire BLA Mestecaniș – Pojorata cu desființare instalație CED Valea Putnei - DALI” 0 RON 28.09.2020 27.09.2020
Servicii de consultanta pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială Zonală Periurbană/Metropolitană și Detaliere Plan de Acțiune, Programe și proiecte teritoriale și Indicatori de monitorizare privind Zona Urbană Funcțională a Munici 0 RON 28.09.2020 27.09.2020
Servicii de proiectare la faza D.T.A.C.+ D.T.O.E.+ P.Th +D.D.E+ Documentaţia pentru securitate la incendiu aferente investiţiei: “REFACEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE DIN CAZARMA 908 CURTEA DE ARGEŞ” – Cod proiect: 2019-C-I 326,616 27.09.2020 27.09.2020
Realizarea proiectului tehnic, detalii de execuție, caiet de sarcini, liste de cantități și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții cu titlul \"CENTRU MULTIFUNC 340,000 RON 27.09.2020 27.09.2020
Amenajare a secţiilor de votare: încărcare, transport, montare (amplasare), firme cu numărul secţiei de votare, urne, steaguri, suporţi steaguri, săgeţi cu nr. secţiei de votare panouri la/de la secţiile de votare, transport şi manipulat mese 208,399 RON 27.09.2020 27.09.2020
”Reparaţii capitale clădire CED, modificare instalație C.E.D. și desființare masă manevră stația C.F. Bârlad (expertiză + DALI)” 0 27.09.2020 27.09.2020
Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe tot parcursul execuţiei de lucrări și pe perioada de garanţie a lucrărilor până la recepţia finală a lucrărilor - POR ORIZONT 14,500 RON 27.09.2020 27.09.2020
Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații obținerea avize, acorduri, autorizații) aferent investiției: „MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA LOCALITATEA BOIU, COMUNA ALBESTI, JUDETUL MURES - structura 0 RON 27.09.2020 24.09.2020
Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații obținerea avize, acorduri, autorizații) aferent investiției: „REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA HOGHILAG” 0 RON 27.09.2020 24.09.2020
Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „Centru logistic Halmeu” în cadrul proiectului ROHU391 „Logistica transfrontalieră: parteneriat în cooperare în domeniul ocupării forţei de muncă”. 49,500 24.09.2020 24.09.2020
SERVCII PROIECTARE \" FORAJ, INSTALTIE TEHNOLOGICA, CAREU SI DRUM ACCES SONDA INJECTIE–EXTRACTIE 172 BILCIURESTI, 173 BILCIURESTI, 174 BILCIURESTI, 175 BILCIURESTI ” 957,200 RON 24.09.2020 24.09.2020
Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) Lot I -expertiză si DALI-15 TN: TN km 294+657 - Linia 600 St. Zorleni cap X cu DN 244, TN km 40+473 - Linia 517 Berchişeşti-Gura Humorului cu DN 2E, TN km 9+790 0 RON 24.09.2020 24.09.2020
Servicii de proiectare si inginerie conform deviz general pentru proiectul: ”Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, cod SMIS: 117124 0 RON 23.09.2020 23.09.2020
Servicii de „Întocmirea documentelor necesare pentru obtinerea avizelor și autorizațiilor securitate la incendiu și protecție civilă ”, conform referatului de necesitate nr. CRR-DGR 5985/ 19.09.2019 si caietului de sarcini nr. CRR-DGR 5986/ 109,249 RON 23.09.2020 23.09.2020
Inapoi SUS