Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova
Pagina 2579 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 64464
Numele licitatiei Valoare atribuita Data publicarii Data licitatiei
Lucrari de intretinere a DAF AXIAL CARLIBABA 12,033 RON 24.03.2019 25.02.2019
Lucrari de intretinerea DAF SARATA 10,439 RON 24.03.2019 25.02.2019
Lucrari de intretinere DAF.Blundei 2,632 RON 24.03.2019 25.02.2019
Executie lucrari in cadrul proiectului Introducerea retelei de canalizare menajera in localitatile Radimna si Susca, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin 2,247,984 RON 24.03.2019 14.03.2019
Proiectare si executie “EXTINDERE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA BARCANI” 0 RON 24.03.2019 21.03.2019
Executie lucrari pentru obiectiv de investitii finantat din FEADR \"Finalizarea lucrarilor de constructii si achizitie dotari la Primaria Stulpicani\". 0 RON 21.03.2019 21.03.2019
CHE Stânca. Modernizare staţie 110kV. Expertiză tehnică 29,000 21.03.2019 21.03.2019
”Executia de lucrari, constructii civile "DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: Lot 1: PROIECT SECUNDAR NR. 1: RENOVAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL IN COMUNA SANDOMINIC şi Lot 2: PROIECT SECUNDAR NR. 4: PRIMA INFIINTARE SI DOTARE A 2,735,239 21.03.2019 06.03.2019
ECHIPAMENTE DE COMUNICAȚIE pentru perioada 2019 - 2021 0 21.03.2019 17.03.2019
Piese speciale pentru retele electrice de contact pentru tramvai si troleibuz 0 21.03.2019 18.03.2019
Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea de UPS-uri (cod CPV: 31154000-0) conform specificatiilor tehnice din Sectiunea 2: Caietul de sarcini. 93,760 21.03.2019 20.03.2019
Execuție lucrări de construcții a rețelei de drumuri de interes local în localitatea MUNTENII DE JOS în cadrul proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI” 0 21.03.2019 21.03.2019
Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractulu 523,361 21.03.2019 20.03.2019
Lucrări de reparații curente pentru locația: Cazarma 1142 București 86,748 RON 21.03.2019 17.09.2018
Panouri de gard bordurat și stâlpi de susținere a panourilor, pentru protectie spatii verzi 175,500 RON 21.03.2019 21.03.2019
“LN3 –Lucrari pregatitoare pentru expertizare recipiente sub presiune si cazan CTP de la CTE Progresu” 125,500 RON 21.03.2019 21.03.2019
Proiectare și execuție lucrări de extindere și/sau modernizare/ renovare a construcțiilor civile (cămin cultural), în localitatea Răuseni în cadrul proiectului „REABILITARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL RĂUSENI, COMUNA RĂUSENI, JUDEȚUL BOTOSANI 1,521,368 RON 21.03.2019 10.03.2019
Achizitie containere pentru muncitori – 4 buc.: Lot 1 - Container dormitor District Podari (1buc.); Lot 2 – Container tip dormitor pentru muncitori (2buc.) la Punctele de Sprijin Pestisani si Novaci; Lot 3 - Container punct de sprijin Caineni (1buc.)” 0 21.03.2019 21.03.2019
Servicii de proiectare tehnică la faza PT+DE, inclusiv DTAC și DTOE, elaborare documentații pentru obtinerea avizului ISU si a Acordului ISC, precum și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de executie a lucrărilor pentru 114,990 21.03.2019 10.03.2019
Servicii pentru realizarea si documentarea intr-un set de rapoarte a Revizuirii Periodice a Securitatii Nucleare (RPSN) pentru Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda 4,684,700 21.03.2019 11.03.2019
Reparații linii CF, liniile I, II și III stația Subcetate Mureș inclusiv aparatele de cale : 6 schimbătoare între km 170+300-171+300 (expertiză, proiectare, execuție)”Sucursala regionala CF Brasov 7,996,850 RON 21.03.2019 19.03.2019
Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru proiectul ,,Construire si dotare gradinita cu program prelungit in comuna Ozun, sat Ozun, judetul Covasna” 29,990 RON 21.03.2019 17.03.2019
Achiziție echipamente / utilaje pentru „Înființarea și dotarea Serviciului public de gospdărire comunală în Comuna Bălăușeri, Județul Mureș” 297,200 RON 21.03.2019 14.03.2019
Lucrări de reparații curente pentru locațiile: Cazarma 974 București și cazarma 3474 București 366,395 RON 21.03.2019 15.11.2018
Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” 51,100 RON 21.03.2019 20.03.2019
Inapoi SUS