Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova
Pagina 2824 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 70589
Numele licitatiei Valoare atribuita Data publicarii Data licitatiei
Contract de lucrari la obiectivul nr.3 Amenajare torent (Montare casetă torent) in cadrul obiectivului de investiţie Refacere staţie captare/tratare apă potabilă şi construcţii aferente, Comuna Orlat 102,133 RON 20.11.2018 25.09.2018
Achizitie ”Miniexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Dobroteasa, Jud. OLT,, 162,150 RON 20.11.2018 11.11.2018
Serv.de elab. doc. teh.-eco. (f S.F.,P.T.+C.S.,D.E. şi D.T.A.C.) inclusiv asis tehnica a proiec. pe perioada exec. ,Amenajare rau Moldova pe tronsonul Braiesti-Baisesti, com. Cornu Luncii, jud.Suceava 14,285 RON 20.11.2018 06.11.2018
Pompe de vid 239,663 RON 20.11.2018 04.11.2018
Contract pentru lucrari de reparatii, intretinere curenta instalatii sanitare la obiectivele administrate de DS Suceava-DSSV 79,831 RON 20.11.2018 30.10.2018
Reparatie capitala la instalatiile termice Complex CF statia Craiova (proiectare si executie) 2,015,000 19.11.2018 18.11.2018
Reabilitare termica ?i modernizare cantina Liceul cu Program Sportiv ”Viitorul” 2,599,792 RON 19.11.2018 19.11.2018
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei precum si executia lucrarilor pentru obiectivul \"REPARATII SI MODERNIZARE SCOALA PRIMARA DIN SAT DRINCENI, COMUNA DRINCENI, JUD 518,952 RON 19.11.2018 18.11.2018
Servicii de actualizare a documentaţiei tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate (SF), pentru obiectivul de investiţii „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”. 0 RON 19.11.2018 19.11.2018
Proiectare ET + DALI – Reabilitare pod pe DN 17B km 82+001, peste raul Bistrita la Topoliceni 110,000 19.11.2018 13.11.2018
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Focsani - Bacau 20,123,408 19.11.2018 13.11.2018
Reparatie capitala statia Olteni, linia II directa Km 72+191-74+198 si linia III directa km 72+516 -74+198, inclusiv zona aparatelor de cale 19,678,374 19.11.2018 18.11.2018
Ser.de elaborare doc. tehnico-ec ( S.F.,P.T.+C.S.,D.E.,D.T.A.C.) inclusiv as. tehnica a pr. pe perioada exec.pt.realiz. in regim de urga ,,Indiguire mal stang rau Moldova, com. Capu Campului jud.SV 15,546 19.11.2018 06.11.2018
Serv.de elab. documentaţii teh.-ec (S.F.,P.T.+C.S.,D.E. şi D.T.A.C.) inclusiv asistenta tehnica a proiectantului , la obiectivul ,, Regularizare si indiguire parau Rasca la Bogdanesti, jud.SV et II 18,067 RON 19.11.2018 06.11.2018
FURNIZARE PRODUSE NECESARE EXECUTIEI LUCRARII DE MODERNIZARE pentru INT si modernizare PTA SCHITU - Alba Iulia 773,644 RON 19.11.2018 14.11.2018
„ACHIZITIE AUTOVIDANJA IN COMUNA POGANA, JUDETUL VASLUI” 336,600 RON 19.11.2018 15.11.2018
Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF: 2 loturi desecare-executie 21,148,513 RON 19.11.2018 04.11.2018
Servicii de proiectare si Executie de lucrari pentru obiectivul ”Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Dingeni, judetul Botosani” 11,644,680 RON 19.11.2018 14.11.2018
MODERNIZARI DE TROTUARE SI ACCESE PE STRADA PRINCIPALA (E578) ÎN LOCALITATEA SANDOMINIC 369,899 RON 19.11.2018 01.11.2018
„Servicii de proiectare, studii prelevare date, expertize tehnico-economice, audituri energetice, studii de fezabilitate/oportunitateși/sau documentații pentru avizarea lucrărilor de intervenție 190,100 RON 19.11.2018 04.11.2018
Lot 1: Cresterea calitatii serviciului de distributie vol.1 A-Mod. 39 buc. PTA COR MT/JT Baia Mare/ Lot 2: Cresterea calitatii serviciului de distributie vol.1 B-Mod. 30 buc. PTA COR MT/JT Sighet 3,356,808 RON 19.11.2018 05.11.2018
Lucrari de reabilitare termica si cresterea performantei energetice a cladirilor Centrului Multifunctional de Servicii Sociale 4,590,244 RON 19.11.2018 19.11.2018
< 283,900 RON 19.11.2018 15.11.2018
Achizitie servicii de proiectare si lucrari de executie la obiectivul de investitii “REABILITARE POD ÎN COMUNA VLĂSINEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 601,618 RON 19.11.2018 01.11.2018
Reparatii anexă sediu OS Iuliu Moldovan 0 RON 19.11.2018 19.11.2018
Inapoi SUS