Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este o documentatie tehnico-economica ce presupune efectuarea unei analize tehnice, de marketing, comerciale, de management si financiare a unui obiectiv de investitii. Studiul de fezabilitate trebuie elaborat de catre o echipa tehnica specializata, si are ca finalitate evaluarea sau analiza impactului proiectului propus. Se achizitioneaza prin licitatie publica servicii de proiectare a Studiului de Fezabilitate, actualizare Studiu de Fezabilitate, elaborare studii de prefezabilitate.

Pagina 277 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 6920
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
„DALI REABILITARE SUBSOL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2” 21.01.2019 24.02.2019
Achiziția Serviciului De Elaborare Documentaţie Tehnico-Economică Aferentă Obiectivului De Investiţii 20.01.2019 27.01.2019
Serviciul de actualizare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții \"Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța - etapa II\" – DALI, altele - Documentații pentru obținerea avi 20.01.2019 20.01.2019
Elaborare documentaţie de proiectare fazele: DALI (inclusiv Expertiza Tehnica)+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT (inclusiv realizarea studiilor de teren si a documentatiilor necesare obtinerii avizelor si acordurilor legale) 20.01.2019 04.03.2019
Serviciul de Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură", (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic 17.01.2019 27.01.2019
Serviciul de actualizare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții \"Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța - etapa II\" – DALI, altele - Documentații pentru obținerea avi 17.01.2019 17.01.2019
Servicii de elaborare ”Studiu de fezabilitate Modernizare Targ Obor ” , conform Caietului de Sarcini si Temei de Proiectare atasate . 17.01.2019 21.01.2019
Elaborarea documentatiei tehnice SF \" Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara Beius 16.01.2019 27.01.2019
Modernizare și extindere iluminat public, localitatea Chirnogeni, jud. Constanta 16.01.2019 17.01.2019
Elaborarea documentatiei tehnice SF: Amenajare curte interioara Liceul Vocational Pedagogic Nicolae Bolcas 15.01.2019 22.01.2019
Servicii de elaborarea documentatiei faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii: Reabilitare instalatie electrica Gradinita Floare de Colt 15.01.2019 22.01.2019
REALIZARE TRAMA STRADALA IN LOCALITATEA CHIRNOGENI, JUDETUL CONSTANTA 15.01.2019 17.01.2019
Elaborare documentaţie de proiectare fazele: DALI (inclusiv Expertiza Tehnica)+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT (inclusiv realizarea studiilor de teren si a documentatiilor necesare obtinerii avizelor si acordurilor legale 15.01.2019 26.02.2019
Studiu de fezabilitate 14.01.2019 20.01.2019
CASA SOCIALA SF. IERARH NICOLAE Com. Putna, Judetul Suceava 14.01.2019 16.01.2019
Servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului: Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale Ø8” Racord SRM Timișoara II, zona Giroc 13.01.2019 21.01.2019
Servicii de realizare a studiului de fezabilitate privind constituirea unui parc industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului: Centrul Economic Bucovina 10.01.2019 20.01.2019
Serviciul de actualizare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța - etapa II" – DALI 10.01.2019 27.01.2019
Servicii de elaborare documentații tehnico-economice 08.01.2019 30.01.2019
STUDIU DE FEZABILITATE - CONSTRUIRE INSTALAȚIE PE BIOGAZ ÎN MUNICIPIUL MOTRU 08.01.2019 15.01.2019
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE TRONSONSTR. MOS ION ROATA SI EXTINDERE RETEA CANALIZARE PLUVIALA 07.01.2019 20.01.2019
Elaborarea documentației tehnico – economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Centrul de comunicaţii şi permanenţă multifuncţional – zona Obârşia Lotrului 07.01.2019 07.02.2019
Servicii : ”SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str.Gheorghe Adam nr.13, Cod Unic de Identificare: 14756536_2019_ PAAPD1052707 07.01.2019 14.01.2019
Studiu de fezabilitate - faza DALI pentru consolidare si restaurare pavilion C (anatomie patologica) in cazarma 734 Bucuresti 06.01.2019 21.01.2019
Prestarea serviciilor de proiectare (modificare parțială a studiului de fezabilitate și proiectului de execuție existent pentru drumul tehnologic și de patrulare) și execuția lucrărilor în zona Platforma 1 – cale de rulare N din incinta AIHCB 06.01.2019 05.02.2019
Inapoi SUS