Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este o documentatie tehnico-economica ce presupune efectuarea unei analize tehnice, de marketing, comerciale, de management si financiare a unui obiectiv de investitii. Studiul de fezabilitate trebuie elaborat de catre o echipa tehnica specializata, si are ca finalitate evaluarea sau analiza impactului proiectului propus. Se achizitioneaza prin licitatie publica servicii de proiectare a Studiului de Fezabilitate, actualizare Studiu de Fezabilitate, elaborare studii de prefezabilitate.

Pagina 154 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 3827
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
Elaborea documentatiei tehnico-economice pentru: Amenajare spatii de parcare in comuna Cosna, Judetul Suceava 21.09.2017 26.09.2017
Achizitionarea unei documentatii tehnice DALI pentru 5 blocuri din Municipiul Botosani 21.09.2017 27.09.2017
„Expertiza+SF+PT+DDT Constructie acoperis tip sarpanta str. 13 Decembrie nr.125” la Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Brasov 21.09.2017 03.10.2017
Intocmire SF, conform HG nr. 907/2016, inclusiv Deviz general si Analiza cost beneficiu, intocmire Cerere de finantare” pentru proiectul „Constructia, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva, Com Filipestii de Targ 21.09.2017 04.10.2017
Elaborarea documentatiei de proiectare: Studiu Fezabilitate aferent obiectivului de investitie “Imprejmuire Cimitir Pacea”, din mun. Suceava. 21.09.2017 28.09.2017
SERVICII DE PROIECTARE 21.09.2017 29.10.2017
Determinarea valorii estimate servicii de proiectare (fazele DALI, PT, CS, DTAC, Documentatii avize) Modernizare parc str. Domneasca aferent Viata Libera 21.09.2017 03.10.2017
Reparatii capitale str.Gabor Aron (reabilitarea sistemului rutier). 21.09.2017 20.09.2017
Elaborare documentatie tehnico-economica – Amenajare bazine de retentie din Mun. Giurgiu( Dunareana, N. Voda, Berzei, Tineretului ) – DALI, PT, DTAC, DTOE, DE. 20.09.2017 02.10.2017
Achizitie directa privind Realizare lucrarii, modernizare si dotare in vederea obtinerii Autorizatiei de functionare pentru Scoala Gimnaziala Marin Sorescu, Str. Mihu Copilu, Nr.1, Mun. Constanta (proiectare, executie)- etapa DALI 20.09.2017 26.09.2017
ELABORARE SF pentru Eficientizarea iluminatului public în comuna Sînsimion 20.09.2017 24.09.2017
ELABORARE DALI pentru Modernizare DC 265 în comuna Sînsimion, sat Sînsimion si sat Cetatuia 20.09.2017 24.09.2017
Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Focsani 20.09.2017 01.10.2017
Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate si documentatiei tehnice pentru realizarea Obiectivului de investitii „Casa Naturii si a Traditiilor locale” 20.09.2017 26.09.2017
Servicii Proiectare tehnica (PT, DE, DTAC, asistenta tehnica) pentru proiectul PNDR 2014-2020 “Sistem centralizat de alimentare cu apa, satul Cringuri, comuna Singureni, judetul Giurgiu si Sistem Centralizat de canalizare menajera, satul Cringuri 20.09.2017 04.10.2017
Achizitionare de servicii Actualizare DALI pentru: Modernizare DJ 792B, km 8+500-11+900, 15+800-33+800, 33+800-40+400 Barsa-Moneasa - Limita Judet Bihor 20.09.2017 25.09.2017
Servicii de modificare DALI – Reabilitare Cinematograf Studio 20.09.2017 25.09.2017
Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si servicii generale de consultanta si management pentru proiectul: Modernizarea sediului primariei Municipiului Tulcea. 20.09.2017 26.10.2017
Elaborarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii Retea de canalizare pluviala pe strada Mihai Viteazul-municipiul Bistrita 19.09.2017 01.10.2017
Servicii de proiectare fazele DALI+PAC+PTE+AT pentru obiectivul Consolidare versant, refacere parte carosabila si asigurare scurgere ape la podet pe DN 10 km 86+300 19.09.2017 24.09.2017
Servicii de Actualizare a Documentației tehnico-economice – faza SF/DALI– privind obiectivul Sporire capacitate de circulație pe DJ 609D, centura ocolitoare Timișoara - Aeroport 19.09.2017 21.09.2017
STUDIU DE FEZABILITATATE - REABILITARE SCOALA PENTRU OBTINEREA DE FONDURI EUROPENE - AXA 3 - POR. STUDIU GEOLOGIC, STUDIU TOPOGRAFIC, EXPERTIZA TEHNICA LA REZISTENTA SI STABILITATE (A1), AUDITUL ENERGETIC, RELEVEELE IMOBILULUI, PARTILE SCRISE SI DESENATE CONFORM 19.09.2017 24.09.2017
Modificare anunt de publicitate nr.121900 din 19.09.2017 19.09.2017 21.09.2017
Servicii de intocmire documentatii tehnice SF si proiect tehnic scoli si gradinite -12 Loturi 19.09.2017 26.10.2017
Servicii de Elaborare a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii ( D.A.L.I) - LOT 1 pentru 4 obiective si Elaborarea studiilor de fezabilitate (S.F.) - LOT 2 pentru 3 obiective 19.09.2017 23.10.2017
Inapoi SUS