Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este o documentatie tehnico-economica ce presupune efectuarea unei analize tehnice, de marketing, comerciale, de management si financiare a unui obiectiv de investitii. Studiul de fezabilitate trebuie elaborat de catre o echipa tehnica specializata, si are ca finalitate evaluarea sau analiza impactului proiectului propus. Se achizitioneaza prin licitatie publica servicii de proiectare a Studiului de Fezabilitate, actualizare Studiu de Fezabilitate, elaborare studii de prefezabilitate.

Pagina 308 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 7677
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
Elaborare Studiu de Fezabilitate aferent Lucrarilor tehnico-edilitare si sistematizare verticala la ob. de investitii: -“Constr. Sala de sport 180 locuri”; "Construire Centru Cultural"; Construire bloc ANL 16.07.2019 29.07.2019
Servicii de elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii \"Clădire administrativă Poligon - Delea\" 16.07.2019 23.07.2019
Se doreste achizitionarea serviciului de proiectare, faza Studiu de Fezabilitate conform caiet de sarcini atasat. 16.07.2019 25.07.2019
Se doreste achizitionarea serviciului de proiectare, faza Studiu de Fezabilitate conform caiet de sarcini atasat. 16.07.2019 25.07.2019
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru „Nod Rutier Cumpana A4 (km 16+700) – DN 39E 16.07.2019 29.08.2019
Elaborare/Actualizare studiu de fezabilitate pav. L cazarma 1379 Bucuresti 15.07.2019 29.07.2019
Servicii de proiectare – faza DALI, pentru lucrarea Lărgire drum județean DJ153E DN15 - Bogata 15.07.2019 22.07.2019
Valoarea estimata pentru: ’’Servicii de proiectare tehnica privind intocmirea documentatiei tehnico-economice - faza DALI – Refacere sarpanta si invelitoare la cladirea anexa a Complexului de Servicii Ion Creanga’’ 15.07.2019 22.07.2019
SF – Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad 15.07.2019 21.07.2019
Servicii de inginerie pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind Gospodarirea Deseurilor Radioactive generate in perioada de retehnologizare a Unitatii 1 si in perioada de exploatare dupa retehnologizare 15.07.2019 25.08.2019
Instalaţie CED – CR (costuri reduse) staţia Amaradia (expertiză şi Dali) 15.07.2019 19.08.2019
Întocmire Studiu de fezabilitate pentru proiectul Imobiliar -Pavilion nou in cazarma 398 Iasi 14.07.2019 16.07.2019
Servicii de consultanță pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul Primăriei Sectorului 1 și al subordonatelor (erata la SCN1045383) 14.07.2019 14.07.2019
Servicii de consultanță pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul Primăriei Sectorului 1 și al subordonatelor (erata la SCN1045383) 14.07.2019 14.07.2019
Studiu de fezabilitate privind asigurarea serviciilor de navigatie aeriană (erata la SCN1047186) 14.07.2019 14.07.2019
SERVICII DE S.F. PENTRU INSTALATIE FLOTANTA DE COLECTARE A GUNOAIELOR PE PARAUL GHIMBASEL 14.07.2019 18.07.2019
STUDIU DE FEZABILITATE: Modernizarea instalaţiei de ardere aferenta cazanului 1 din CTE Grozavesti in vederea incadrarii in cerintele de mediu in vigoare 14.07.2019 28.07.2019
2019-I-957- STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara ,, Realizare infrastructură de apărare împotriva incendiilor în cazarma 957 Cincu” 14.07.2019 18.07.2019
servicii constând în elaborarea temei de proiectare, expertizei tehnice si a unui studiu de fezabilitate (completat cu elemente specifice din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții) pentru intervenție la imobilul OJ Gorj 11.07.2019 17.07.2019
Solicitare de oferte având ca obiect achiziția de servicii constând în elaborarea temei de proiectare, expertizei tehnice si a unui studiu de fezabilitate 11.07.2019 17.07.2019
Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din statia 400/220/110/20 kVBradu (proiectare) 11.07.2019 24.07.2019
Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din statia 220/110/20 kV Pitesti Sud (proiectare) 11.07.2019 24.07.2019
Elaborare documentatie tehnico-economica – Modernizare, extindere bloc operator si lucrari de completare a masurilor de securitate la incendiu in Corpul C al Spitalului Judetean de Urgente Vaslui 11.07.2019 18.08.2019
Studiu de fezabilitate pentru : Lucrari de reabilitare , poduri , podete si tuneluri de cale ferata – etapa II - Sucursala Regionala CF Bucuresti 11.07.2019 18.08.2019
Servicii de proiectare faza ET+DALI pentru obiectivul de investitii- Reparatii capitale ansamblul PRIMARIA VECHE format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr.419709-C1” 11.07.2019 20.08.2019
Inapoi SUS