Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este o documentatie tehnico-economica ce presupune efectuarea unei analize tehnice, de marketing, comerciale, de management si financiare a unui obiectiv de investitii. Studiul de fezabilitate trebuie elaborat de catre o echipa tehnica specializata, si are ca finalitate evaluarea sau analiza impactului proiectului propus. Se achizitioneaza prin licitatie publica servicii de proiectare a Studiului de Fezabilitate, actualizare Studiu de Fezabilitate, elaborare studii de prefezabilitate.

Pagina 204 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 5078
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
Servicii de consultanta la intocmirea cererii de finantare , managementul proiectului, intocmire DALI 15.03.2018 22.03.2018
Contract de servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice in vederea accesarii finantarii nerambursabile pentru proiectul "Reabilitare corp C2 si C3, hol, corp cladire centrala termica si gard la liceul special Moldova Targu Frumos" 15.03.2018 16.04.2018
MODERNIZARE STRAZI IN SAT DOROBANTU, COMUNA DOROBANTU, JUDETUL CALARASI 15.03.2018 04.04.2018
Reabilitare si modernizare Gradinita nr. 1, sat Rauseni, comuna Rauseni, judetul Botosani 15.03.2018 09.04.2018
Servicii pentru elaborarea expertizei tehnice, auditului energetic, Studiului de Fezabilitate (S.F.), Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) si a documentatiilor suport pentru avize 15.03.2018 18.03.2018
Studiu de Fezabilitate - Extindere si reamenajare Aerogara Veche 15.03.2018 20.03.2018
Refacere podet peste paraul Botorca 15.03.2018 22.03.2018
STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investitie imobiliara LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILIONUL D – BLOC ALIMENTAR DIN CAZARMA 497 BRASOV, Cod proiect 2017–C/I–497 15.03.2018 22.03.2018
DALI pentru proiectul de investitie imobiliara REABILITARE TERMICA PAVILION D IN CAZARMA 2660 ALBA IULIA -2017–C/I–2660 15.03.2018 22.03.2018
Intocmirea studiului de fezabilitate constituie o necesitate, deoarece reteaua stradala existenta in Municipiul Ploiesti 15.03.2018 22.03.2018
Contract de servicii pentru realizarea documentatiei tehnico-economice (D.A.L.I.,expertiza tehnica, studii de teren, documentatii pentru obtinerea avizelor,acordurilor, autorizatiilor) 15.03.2018 16.04.2018
SERVICII DE PROIECTARE TEHNICA SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI MODERNIZAREA SI INFIINTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE IN COMUNA LELESE, JUDETUL HUNEDOARA 15.03.2018 01.04.2018
Achizitie servicii de proiectare si asistenta tehnica interventii generale 14.03.2018 03.04.2018
Servicii de elaborare documentatii pentru trei obiective – 3 loturi 14.03.2018 17.04.2018
DALI si PT, cu detalii de executie, extindere si copertina cu legatura la terminal de sosiri internationale 14.03.2018 04.04.2018
Proiect faza DALI pentru obiectivul Modernizare constructie si amenajare spatii ergoterapie” - 40 locuri din strada I.C.Bratianu , nr.116 14.03.2018 25.03.2018
Lot 1 Intocmire DALI pentru Reabilitare DJ 791 KM 14+000-23+960 Santana – Sintea Mica; Lot 2 Intocmire DALI pentru Reabilitare DJ 708A KM 32+100-41+100 Taut-Tarnova;Lot 3-Intocmire DALI pentru Reabilitare DJ 708 KM 40+850-41+750 Gurahont 14.03.2018 15.04.2018
Lot 1 Achizitie servicii de actualizare a documentatiilor tehnico-economice si servicii de consultanta 14.03.2018 16.04.2018
PACHET SERVICII REALIZARE: -EXPERTIZA TEHNICA AMENAJARE CRESA OITUZ NR.9 -DALI AMENAJARE CRESA OITUZ NR.9 13.03.2018 19.03.2018
ÎNTOCMIRE CAIET DE SARCINI SI PARTICIPAREA UNUI EXPERT COOPTAT IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE AVAND CA OBIECT PROIECTAREA SI EXECUTIA ”SISTEM DE DETECTIE SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR” 13.03.2018 22.03.2018
Intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica 13.03.2018 25.03.2018
REABILITARE STRAZI MUNICIPIUL MEDIAS – CARTIER MOSNEI STRAZILE ULMULUI, SERPUITA, PIATRA CRAIULUI 13.03.2018 11.04.2018
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de derulare a executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitie: ,,Modernizare si dotare Camin cultural Micesti, comuna Micesti, judetul Arges" 13.03.2018 27.03.2018
Elaborare DALI 13.03.2018 20.03.2018
Expertiza+solutie tehnica+DALI pentru lift exterior si pasarela care sa asigure circuitul pacientilor intre bloc operator si noul corp ATI 13.03.2018 29.03.2018
Inapoi SUS