Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Servicii topografice & cadastru & geodezie

Serviciile topografice sunt parte a geodeziei si se ocupa cu luarea masuratorilor pe o suprafata mica de teren. Rolul acestora este intocmirea de planuri si harti. Documentatia cadastrala constituie identificarea si inregistrarea exacta a unui imobil, ea face parte din actele de proprietate ale unui imobil. La orice tranzactie imobiliara este necesar cadastrul. In cadrul licitatiilor din acest domeniu veti gasi cereri de oferta pentru servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, masuratori si observatii, servicii de cadastru si intabulare, masuratori topo.

Pagina 400 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 10000
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
CS-CS-04 Servicii de supraveghere și evaluare arheologică pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș- Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020” 08.12.2023 08.12.2023
Servicii topo-cadastrale pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor din intravilanul U.A.T. Comună Giulești 08.12.2023 08.12.2023
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA ARMENIS ,JUDETUL CARAS SEVERIN (FORMAT GIS) 08.12.2023 07.12.2023
Servicii de cadastru pentru realizarea investiţiei: Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 26, pozitiile km: 28+400 - 32+700(st); 32+450 - 32+700(dr); 44+300 - 45+000(st); 54+850 – 55+150(st); 80+000 - 81+138(st), judeţul Galati 07.12.2023 07.12.2023
Servicii de cadastru și topografie 07.12.2023 12.12.2023
Servicii de cadastru și topografie (întocmirea documentației cadastrale și intabularea dreptului de proprietate) pentru înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași 07.12.2023 12.12.2023
Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii de catre statul roman prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarii de utilitate publica „Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III: Leghin – Targu Neamt km 181-195 (89+000) – km 211+107(118+912)” 06.12.2023 15.01.2024
ELABORAREA IN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI - PLAN URBANISTIC GENERAL IN COMUNA BELINT, JUDETUL TIMIS 06.12.2023 05.12.2023
Erata Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie Autostrada Targu Mures-Targu Neamt- sectiunea 1:Targu Mures-Miercure 04.12.2023 04.12.2023
Servicii de arpentaj cadastral 29.11.2023 14.12.2023
Servicii pentru întocmirea documentației tehnice cadastrale de dezmembrare și înscriere în Cartea funciară (măsurători, lotizare, Certificat urbanism, extras de Carte funciară), pentru un bun imobil, intrat în proprietatea privată a statului, c 29.11.2023 06.12.2023
Servicii de vectorizare date spatiale la nivel UAT, aferent Muntilor Apuseni din judetul Cluj 29.11.2023 06.12.2023
Servicii de întocmire documentații topo-cadastrale în vederea actualizării datelor tehnice pentru obiectivele energetice Stația 220/110 kV Gheorgheni și Stația 400/110 kV Dârste 29.11.2023 20.12.2023
Elaborare documentație tehnico-economica, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ”Construire pod nou peste raul Jiu, pe drumul judetean DJ 606 km 7+052” 29.11.2023 14.12.2023
Achizitie servicii de cadastru pentru intocmirea documentatiei cadastrale necesara intabularii dreptului de proprietate in favoarea SPEEH Hidroelectrica S.A., asupra terenurilor si constructiilor neinscrise in cartea funciara (8 Certificate de Atestare a 27.11.2023 11.12.2023
ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A IMOBILELOR SITUATE IN COMUNA BARCANI, JUDETUL COVASNA 25.11.2023 28.12.2023
Studiu geotehnic necesar obtinerii autorizatiei de construire pentru lucrarea ICB loc. Zemes, jud Bacau 24.11.2023 29.11.2023
Servicii de inregistrare sistematica a sectoarelor cadastrale din comuna Cernesti, jud. Maramures, in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara 24.11.2023 09.01.2024
Contract de achiziţie publică de servicii de monitorizare geotehnica a DJ 282 - km 7+360, DJ 282 - km 23+450, DJ 282 - km 28+900, DJ 281 D de la Km 30+200 până la km 30+900 și DJ 281 de la km 56+320 până la km 56+400 din cadrul obiectivului de in 23.11.2023 11.12.2023
’’Realizare Plan Urbanistic General - format GIS , in Comuna Mihaesti, județul Olt’’ 22.11.2023 05.12.2023
Erata Servicii de \"Studiu geofizic, batimetric, side scan sonar si magnetometric in vederea identificarii de structuri antropice cu potential arheologic din Bazinul maritim AZL Sulina\" Modernizarea portului Sulina Zona Mol-Bazin Maritim-Perimetrul II-E 20.11.2023 20.11.2023
Pregătirea, elaborarea, editarea și depunerea proiectului de investiții: “Modernizare prin asfaltare drum vicinal nr. 77, tronson DC27A - UTR 22 Trup: Manastirea Sfânta Treime Dealul Viei Tanacu” în cadrul intervenției DR-28 - Crearea/modernizar 20.11.2023 23.11.2023
MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de epurare existente si constructie statii de epurare noi 20.11.2023 04.01.2024
Pregătirea, elaborarea, editarea și depunerea proiectului de investiții: ”Modernizarea prin asfaltare drum vicinal nr. 82”, tronson Dealul Satului - DJ 244 – podul Hușului” în cadrul intervenției DR-27 – Crearea/modernizarea infrastructur 20.11.2023 23.11.2023
Actualizare documentatia cadastrala pentru teren evidentiat 17.11.2023 20.11.2023
Inapoi SUS