Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Servicii topografice & cadastru & geodezie

Serviciile topografice sunt parte a geodeziei si se ocupa cu luarea masuratorilor pe o suprafata mica de teren. Rolul acestora este intocmirea de planuri si harti. Documentatia cadastrala constituie identificarea si inregistrarea exacta a unui imobil, ea face parte din actele de proprietate ale unui imobil. La orice tranzactie imobiliara este necesar cadastrul. In cadrul licitatiilor din acest domeniu veti gasi cereri de oferta pentru servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, masuratori si observatii, servicii de cadastru si intabulare, masuratori topo.

Pagina 166 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 4144
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC STR. FERIGII MUNICIPIUL TULCEA 21.09.2017 28.09.2017
Elaborea documentatiei tehnico-economice pentru: Amenajare spatii de parcare in comuna Cosna, Judetul Suceava 21.09.2017 26.09.2017
servicii pentru elaborare PTh + DDE + DTAC+POE + Documentatii obtinere acorduri, avize pentru realizarea investitiei , caiete de sarcini pentru licitatii si asistenta tehmica din partea proiectantului in executie la obiectivul : MUZEUL DE ISTORIE A CULTURII VAII CARASULUI cladire monument istoric LMI CS-II-m_B-11178 21.09.2017 03.10.2017
Intocmire SF, conform HG nr. 907/2016, inclusiv Deviz general si Analiza cost beneficiu, intocmire Cerere de finantare” pentru proiectul „Constructia, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva, Com Filipestii de Targ 21.09.2017 04.10.2017
ELABORAREA HARTILOR DE RISC NATURAL PENTRU CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN 21.09.2017 23.10.2017
Intocmire documentatii de cadastru pentru obtinere nr. cadastral si inscriere în Cartea Funciara, actualizare document. de cadastru pentru bunuri din domeniul public al statului, aflate in administr. M.T. si conces. C.N.C.F. ,,CFR”- S.A. si intocmire documentatii pentru obtinerea de certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din domeniu privat al C.N.C.F. ,,CFR”S.A., evaluarea acestora si inscrierea în Cartile Funciare local 21.09.2017 09.10.2017
Lucrari de: 1)Proiectare: întocmire documentatii pentru obtinere avize si acorduri stabilite prin C.U., D.T.A.C., P.Th., C.S., D.E. pentru obiectivul Bransamente energie electrica camere de supravegheat video pe raza Municipiului Câmpia Turzii 2)Taxe si avize solicitate prin Certificat de urbanism, 21.09.2017 02.10.2017
Intocmire documentatie cadastrala (actualizare informatii cadastrale ale imobillului inscris in evidentele de cadastru si carte funciara) si actualizarea releveelor 21.09.2017 25.09.2017
Reparatii capitale str.Gabor Aron (reabilitarea sistemului rutier). 21.09.2017 20.09.2017
Intabulare drumuri 20.09.2017 27.09.2017
Elaborare studiu topo pentru proiecte PNDL 20.09.2017 21.09.2017
Elaborare studiu geotehnic pentru proiecte PNDL 20.09.2017 24.09.2017
Servicii de intocmire a documentatiei tehnice, realizarea masurilor si obtinerea autorizatiei de Securitate la incendiu 20.09.2017 25.10.2017
Servicii de expertiza tehnica extrajudiciara, in domeniul topografiei, cadastrului si geodeziei. 20.09.2017 25.09.2017
Servicii de cadastru in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii lucrarii de utilitate publica Varianta de ocolire Satu Mare. 20.09.2017 02.10.2017
Servicii de inregistrare sistematica pentru imobilele situate pe raza comunei Arieseni, jud. Alba 20.09.2017 05.10.2017
Realizarea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/Regiunea Nord – Vest, in perioada 2014 – 2020 – Extindere gospodarie de apa existenta Tasnad. 20.09.2017 25.09.2017
Servicii privind realizarea lucrarii topo-cadastrala „Dezlipirea terenului in suprafata de 5890 mp, inscris in CF nr.51060-Ideciu de Jos” 20.09.2017 26.09.2017
Servicii cadastru 19.09.2017 20.09.2017
Intocmire documentatii tehnico-economice si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Refacere DJ 705A: DN 7 (Orastie) - Orastioara de Sus- Costesti- Gradistea de Munte- Sarmizegetusa Regia, km 19+465-37+370”, urmare a c 19.09.2017 01.10.2017
Elaborarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii Retea de canalizare pluviala pe strada Mihai Viteazul-municipiul Bistrita 19.09.2017 01.10.2017
Servicii de inregistrare sistematice a imobilelor in cartea funciara 19.09.2017 19.10.2017
STUDIU DE FEZABILITATATE - REABILITARE SCOALA PENTRU OBTINEREA DE FONDURI EUROPENE - AXA 3 - POR. STUDIU GEOLOGIC, STUDIU TOPOGRAFIC, EXPERTIZA TEHNICA LA REZISTENTA SI STABILITATE (A1), AUDITUL ENERGETIC, RELEVEELE IMOBILULUI, PARTILE SCRISE SI DESENATE CONFORM 19.09.2017 24.09.2017
Modificare anunt de publicitate nr.121900 din 19.09.2017 19.09.2017 21.09.2017
Lucrari sistematic de cadastru prin Programul national si carte funciara 19.09.2017 28.09.2017
Inapoi SUS