Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Servicii topografice & cadastru & geodezie

Serviciile topografice sunt parte a geodeziei si se ocupa cu luarea masuratorilor pe o suprafata mica de teren. Rolul acestora este intocmirea de planuri si harti. Documentatia cadastrala constituie identificarea si inregistrarea exacta a unui imobil, ea face parte din actele de proprietate ale unui imobil. La orice tranzactie imobiliara este necesar cadastrul. In cadrul licitatiilor din acest domeniu veti gasi cereri de oferta pentru servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, masuratori si observatii, servicii de cadastru si intabulare, masuratori topo.

Pagina 340 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 8482
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
SERVICII DE PREVALARE SEDIMENTE ZONA TEST DUNAREA DE JOS – PROIECT SIMONA 28.10.2020 05.11.2020
Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarilor de utilitate publica: VO Carei km 0+000-km 10+459 Jud SM; VO 28.10.2020 09.11.2020
elaborare documentaţie înscriere în Cartea funciară teren şi actualizare carte funciară Palatul de Justiţie Iaşi. 27.10.2020 02.11.2020
Întocmire documentații cadastrale în baza Legii nr. 255/2010 pentru imobilele care constituie coridorul lucrării de utilitate publică ”Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timișoara - DN69” 27.10.2020 06.12.2020
:Servicii de elaborare a Expertizei tehnice, Studiilor de teren, Temei de proiectare și Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) - pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slătioara – 27.10.2020 02.12.2020
Observatii, masuratori hidrometrice, transmitere si preluare date pentru Statia hidrometrica Caseiu pe raul Salatruc, jud Cluj 26.10.2020 29.10.2020
Servicii de actualizare Carte Funciara pentru imobilul cu nr, cadastral 107583 DJ 226, tronsonul 1 ( km 0+000-km 1+110) si dezmembrare lot in suprafata de 2702 mp 26.10.2020 09.11.2020
Servicii de masuratori geofizice de tip electrometrie si georadar pentru lucrarea: Conducta de transport gaze naturale Dn 250 Vernesti - Maracineni 25.10.2020 28.10.2020
Achizitie directa servicii dezvoltare baze date seismice Proiect REDACt 22.10.2020 26.10.2020
Servicii de masuratori topografice pentru actualizare date certificare aerodrom 22.10.2020 27.10.2020
Prestare de servicii de catre un specialist in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare si cadastru general, pentru executarea lucrarilor in cadrul Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprie 22.10.2020 15.11.2020
Servicii de cadastru 22.10.2020 12.11.2020
Erata Servicii de elaborare a Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Ploiesti (erata la SCN1076606) 22.10.2020 22.10.2020
Intocmire documentatie tehnica si obtinere aviz gospodarire a apelor de la SGA ILFOV Bucuresti pentru punerea in productie a sondelor din structura Merii. 20.10.2020 26.10.2020
SERVICII DE CADASTRU ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ 20.10.2020 24.10.2020
Servicii de intocmire documentatii titluri de propietate . 20.10.2020 22.10.2020
Servicii de cadastru si intabulare imobile si constructii speciale in judetul Teleorman 20.10.2020 29.10.2020
,,Intocmire /Elaborare Studiu Geotehnic si Studiu Topografic pentru infiintarea retelei de distributie gaze naturale in comuna Blandesti’ 19.10.2020 27.10.2020
Servicii de cadastru SJML Botosani 19.10.2020 27.10.2020
Servicii de investigatii geofizice in sonde netubate 19.10.2020 24.11.2020
Servicii pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale în vederea intabulării și/sau actualizării Cărților funciare pentru bunuri aparținînd domeniului public/privat la Județului Botoșani – Clădire Muzeul Arheologie Săveni. 19.10.2020 22.10.2020
Servicii de actualizare cadastru 19.10.2020 25.10.2020
Inregistrarea sistematica pe sectoare cadastrale a imobilelor din extravilan/intravilan, U.A.T. BUCOV, în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară-(P.N.C.C.F.) 19.10.2020 01.11.2020
ACHIZITIA SERVICIILOR DE INTOCMIRE A UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE - 3 LOTURI 19.10.2020 29.10.2020
Servicii întocmire documentație tehnică pentru actualizare date imobil înscris în CF 53911 și apartamentare construcții str. Vasile Goldiș nr. 2, nr. 4, nr. 8 18.10.2020 25.10.2020
Inapoi SUS