Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Proiectare in constructii instalatii

Proiectarea este un proces complex, prin care se ofera spatiului care se doreste a fi amenajat un design functional. Proiectul tehnic reprezinta documentatia care este necesara pentru eliberarea autorizatiei de constructie, contine o parte scrisa si o parte desenata. Necesitatea acestuia intervine in momentul cand se doreste realizarei unei constructii. Printre licitatii se numara achizitii de servicii de actualizare Plan Urbanistic General, intocmire proiecte tehnice (inclusiv caiete de sarcini) si detalii de executie, PT+DDE+asistenta tehnica din partea proiectantului.

Pagina 400 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 10000
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
ANUNT : \"Proiectare și execuție - alimentare cu energie electrică – spor de putere – pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale ,,Miron Costin”\" 09.12.2023 14.12.2023
Servicii de proiectare faza DTAC si PT si execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Realizare rețea iluminat public Municipiul Slobozia – Strada Iezerului 08.12.2023 08.01.2024
Servicii de proiectare aferente obiectivului \"Reabilitare termica cladiri C1 si C8 la Liceul Teoretic Alexandru Ghica din municipiul Alexandria\" 08.12.2023 12.12.2023
Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Înființare Sistem Inteligent De Distribuție Gaze Naturale În Comuna Berlești, satele aparținătoare Barzeiu, Berlești, Galcesti, Lihulesti, Parau Viu Si Scrada, Județul Gorj” 08.12.2023 11.01.2024
Servicii de elaborare documentații tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. și Proiect Tehnic + Detalii de Execuție – PThDE) și Asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții ”Consolida 08.12.2023 08.12.2023
Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii 13530 “Construcție și dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, str. Reactorului, nr. 30, orașul Măgurele, județul Ilfov” 08.12.2023 08.12.2023
Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiţii: “Cresterea eficientei energetice a cladirilor - Scoala Generala Sigmir”. 08.12.2023 08.12.2023
Servicii de proiectare (actualizare Proiect tehnic), asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție (rest de executat) pentru obiectivul de investiții “Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgirea Bulevardul 08.12.2023 08.12.2023
CS-CS-04 Servicii de supraveghere și evaluare arheologică pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș- Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020” 08.12.2023 08.12.2023
Achizitie serviciil de dirigentie de santier pentru Executia lucrarilor de reabilitare termica Bl. 464, Str. Elev Stefanescu stefan, Nr. 8 08.12.2023 15.12.2023
EXTINDERE RED IN LOC.DOBA, STR.PRINCIPALA NR.1-5, JUD.SATU MARE 08.12.2023 08.12.2023
EXTINDERE RED IN LOC.DECEBAL STR.NOUA NR.52, JUD.SATU MARE 08.12.2023 08.12.2023
EXTINDERE RED IN LOC.CAREI STR.DR.MARINESCU NR.CAD.112713 08.12.2023 08.12.2023
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: GÂLGĂU – POIANA BLENCHII – LIMITĂ JUDEȚUL MARAMUREȘ, lucrări aferente UAT GÂLGĂU” 08.12.2023 08.12.2023
Proiectare şi execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară - LUCRĂRI DE REALIZARE GARAJ SUBTERAN ŞI PARCARE AUTOTURISME ÎN CAZARMA 1044 SIBIU – COD PROIECT 2022-I-1044 08.12.2023 08.12.2023
Refacere Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate de la UM 01516 Chitila 08.12.2023 13.12.2023
Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului „Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Hălmagiu, județul Arad 7 km” 08.12.2023 07.12.2023
Prestari Servicii de proiectare Reactualizare Proiect tehnic de executie conform Expertiei tehnice actualizate, Asistenta tehnica la obiectivul: ” Pod pe DN 67B km 119+236 peste raul Olt” din cadrul obiectivului de investitii Modernizare DN 67B Scoar 08.12.2023 07.12.2023
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA ARMENIS ,JUDETUL CARAS SEVERIN (FORMAT GIS) 08.12.2023 07.12.2023
Proiectare si executie pentru: investitia: "Alimentare cu apa si statie de tratare apa in satul Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, judetul Sibiu" 08.12.2023 07.12.2023
Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare constructie existenta C1-Clubul elevilor” 08.12.2023 07.12.2023
PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – CONSTRUIREA DE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA FÂRTĂȚEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” 08.12.2023 07.12.2023
„Documentație tehnică - Supraînălțare depozit de zgură și cenușă nr.2, celula nr. 3 de la cota 133,75mdMN la cota 136,75mdMN\" - SE Turceni 08.12.2023 07.12.2023
OFERTA FINANCIARA PENTRU SERVICII DE VERIFICARE PROIECT - PROIECT FINANTAT DIN FONDURI EUROPENE 08.12.2023 11.12.2023
Achizitia serviciilor de elaborare a „Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)”, necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitare energetică și modernizare Detașamentul de Pompieri Sighisoara" 07.12.2023 14.12.2023
Inapoi SUS