Romania Judetul Botosani Judetul Iasi Bucuresti Judetul Vaslui Judetul Galati Judetul Tulcea Judetul Constanta Judetul Suceava Judetul Neamt Judetul Bacau Judetul Vrancea Judetul Braila Judetul Calarasi Judetul Giurgiu Judetul Teleorman Judetul Olt Judetul Dolj Judetul Mehedinti Judetul Caras-Severin Judetul Timis Judetul Arad Judetul Bihor Judetul Satu Mare Judetul Maramures Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Harghita Judetul Covasna Judetul Buzau Judetul Ialomita Judetul Ilfov Judetul Dambovita Judetul Arges Judetul V�lcea Judetul Gorj Judetul Hunedoara Judetul Alba Judetul Cluj Judetul Salaj Judetulul Mures Judetul Sibiu Judetul Brasov Judetul Prahova

Proiectare in constructii instalatii

Proiectarea este un proces complex, prin care se ofera spatiului care se doreste a fi amenajat un design functional. Proiectul tehnic reprezinta documentatia care este necesara pentru eliberarea autorizatiei de constructie, contine o parte scrisa si o parte desenata. Necesitatea acestuia intervine in momentul cand se doreste realizarei unei constructii. Printre licitatii se numara achizitii de servicii de actualizare Plan Urbanistic General, intocmire proiecte tehnice (inclusiv caiete de sarcini) si detalii de executie, PT+DDE+asistenta tehnica din partea proiectantului.

Pagina 400 de pagini | Afiseaza pe pagina | Total rezultate: 10000
Numele licitatiei Data publicarii Data licitatiei
Servicii de verificare a documentațiilor tehnice faza P.T + D.D.E., inclusiv a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor 27.07.2021 05.08.2021
Contract de achizitie publica pentru Servicii de proiectare şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului ,,Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Stelian”Pașcani, județul Iași”,, COD SMIS 130249 Programul 27.07.2021 09.08.2021
Erata “Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, document 27.07.2021 27.07.2021
Servicii de proiectare (fazele Studiu de fezabilitate,DTAC si Proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor si Proiect Tehnic de Executie) pentru obiectivul „Amenajare promenadă de-a lungul râului Bistra pe parte stângă, pe o lung 27.07.2021 26.08.2021
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul ”Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Ceplenita, cu satele apartinatoare: Ceplenita, Buhalnita, Poiana Marului si Zlodica, județul Iași 27.07.2021 11.08.2021
Erata Lucrari de crestere a capacitatii de circulatie pe distanta Bucuresti Nord-PM Pajura-Mogosoaia (expertiza si DALI) (erata la CN1032787) 27.07.2021 27.07.2021
chiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul ” Reabilitare Baza Sportivă Siderurgistul 26.07.2021 29.07.2021
SERVICII DE ACTUALIZARE A STUDIULUI DE COEXISTENTA INTRE LEA 20KV,RESPECTIV LEA 110KV SI ELABORARE SF IN VEDEREA AMENAJARIICOMPLEXULUI CULTURAL RECREATV “TREI LACURI” 26.07.2021 30.07.2021
Servicii de verificare tehnică a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului tehnic și detaliilor de execuție aferent obiectivului ”Complex Corecțional Penitenciarul Baia Mare” 26.07.2021 02.08.2021
Servicii de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termica, energetica si modernizare la sediul Detasamentului de Pompieri Caransebes” 26.07.2021 05.08.2021
Servicii de proiectare și Lucrari de Modernizare instalatie electrica de iluminat si prize alimentari echipamente electrice, Prelungire hota de inox pentru Laborator F.I.A. situat in Caminul C4 26.07.2021 29.07.2021
Asistenta tehnica, in vederea diagnosticarii automatului programabil de la instalatia de descarcare calcar 26.07.2021 27.07.2021
Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții „Construire magazie de materiale și piese de schimb” 26.07.2021 05.08.2021
Lucrari de consolidare stalp beton nr. 83 din LEA 110 kV Pascani –Harlau, jud. Iasi – elaborare documentatie tehnica faza PTH+CS+DTAC si Executie Lucrari 26.07.2021 30.07.2021
Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice pentru obiectivul de investitii – Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul Orasenesc Horezu, judetul Valcea 26.07.2021 02.08.2021
SERVICII DE ACTUALIZARE A STUDIULUI DE COEXISTENTA INTRE LEA 20KV,RESPECTIV LEA 110KV SI ELABORARE SF IN VEDEREA AMENAJARIICOMPLEXULUI CULTURAL RECREATV \"TREI LACURI\" 26.07.2021 30.07.2021
Servicii de Proiectare hală industrială de apă de aproximativ 11.000 mp. + SF 26.07.2021 09.08.2021
Serviciil de proiectare etapele: SF, PAC, POE, PT de executie, doc As Built și asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Construire Parc Industrial” - str. Poligonului - LTE si infrastructura rutiera 26.07.2021 16.08.2021
Servicii de proiectare la fazele Proiect Tehnic de Execuție, Caiete de sarcini, Detalii de Execuție, Proiect de Organizare a Execuției, liste de cantități formularele F1-F5, verificare documentație, documentația pentru certificatul de performanță 26.07.2021 17.08.2021
SERVICII DE PROIECTARE pentru obiectivului de investiţii „Construire hală pentru depozitare şi deshidratare naturală a slamului în incinta Thermoenergy Group SA Bacău” 26.07.2021 30.07.2021
Proiectare si asistență tehnica din partea proiectantului la obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura de transport pe traseul Sarighiol de Deal - Rahman” 24.07.2021 16.08.2021
Proiectare DTAC, DTAD, DTOE, PT + DE și asistență tehnică pentru obiectivul mixt de investiţii ”Complex de pregătire fizică şi educaţională a personalului de penitenciare ” În cadrul Proiectului \"Correctional\" care face obiectul Contractul 26.07.2021 05.08.2021
„Servicii de proiectare pentru lucrarea Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure - Bezid - limita județului Harghita- faza PT” 26.07.2021 09.08.2021
Servicii de revizuire,actualizare și completare a proiectului tehnic de execuție, a documentației rest de executat și a devizului general și servicii de asistență tehnică, aferente obiectivului de investiţii: “MODERNIZARE CENTRALĂ TERMICĂ Ș 23.07.2021 09.08.2021
\"Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul ” Modernizare sistem de iluminat public Str. Brăilei, Str. Oțelarilor, Bd. Galați, Str. Stadionului, Str. Săvinești și drum acces Plaja Dunărea” –faza DALI, PT, PAC\" 23.07.2021 28.07.2021
Inapoi SUS